Do wygrania

WEJDŹ DO GRY
Formularz zgłoszeniowy
300/300
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GO Sport Polska Sp. z o.o.;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, komunikacji, w tym na potrzeby wydania nagrody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz rozpatrzenia reklamacji, wykonywania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
a) Odbiorcami Pani/Pana danych będzie organizator konkursu,podmiot świadczący usługi kurierskie oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
- dane udostępniane w Formularzu oraz przez Laureatów – przez okres konkursowy oraz do chwili wydana danych Nagród;
- dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;
- dane Laureatów w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie, negatywnej weryfikacji Zgłoszenia i związana z tym dokumentacja reklamacyjna – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat od wydania Nagrody albo negatywnej weryfikacji Zgłoszenia,
- potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę;
c) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia tych danych;
e) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, wydania nagrody, rozpatrzenia reklamacji .”

Jak wejść do gry

1.
Kup w dniach 29.05-15.07.2018
dowolny produkt w go sport lub
go sport on-line
2.
wypełnij formularz i napisz,
jak futbol rządzi w twoim życiu.


Wyzwanie 1
Wyzwanie 2
Wyzwanie 3
Główka

Podejmij piłkarskie wyzwanie
w sklepie
i odbierz rabat!

Przyjdź do sklepu w dniach 13.06-27.06
odbij piłkę główką co najmniej 5 razy
odbierz rabat od pracownika sklepu.